English

Un loc de închinare deosebit – Mănăstirea Sfântul Ioan Casian

În ajunul hramului Mănăstirii Sfîntul Ioan Casian din Dobrogea, un grup de tineri în frunte cu părintele Sergiu Aga am poposit la un locaş de reculegere şi alinare, locaş care era îmbrăcat în straie de sărbătoare cu ocazia hramului Sfintei Mănăstiri.
Cele cîteva zile petrecute acolo m-au marcat pe mine personal dar la fel şi pe orice pelerin care a păşit pragul acestui sfînt aşezămînt monahal, făcut pe dealul Casienilor, în nemijlocită apropiere de peşterile unde cu sute de ani în urmă se înfiripa un aşezămînt monhal care îl avea drept povăţuitor pe Sfîntul Cuvios Ioan Casian, locaşul de cult impresionează prin locul retras şi rupt de civilizaţie unde este amplasat, unde la fel cum călugării cu sute de ani în urmă se retrăgeau în locuri retrase pentru rugăciune, după exemplul Domnului Nostru Iisus Hristos, la fel şi astăzi această tradiţie continuă prin intremediul multor mănăstiri izolate parcă de lume şi în acelaşi timp în centrul lumii pentru că anume aici ajung să-şi găsească o  alinare şi un sfat orice pelerin care vine să-şi regăsească liniştea sufletească. Mănăstirea Sfântul Ioan Casian impresionează şi prin autonomia pe care o deţine aceasta fiind asemenea unui stat în cadrul unui stat după modelul multor mănăstiri din vechime care se întreţineau din propriile forţe.
Momentul de bucurie lăuntrică desigur că este participarea la Sfânta Liturghie, care de hramul mănăstirii se ţine de două ori una la miezul nopţii în peştera Sfîntului Cuvios Ioan Casian, unde într-o atmosferă parcă ruptă din altă realitate se petrece o simbioză între trecut şi prezent, căci creştinii se adună asemeni celor din vechime la miezul nopţii în peştera luminată de cîteva candeli pentru a se ruga împreună, ca să se transforme pâinea şi vinul în Sîngele şi Trupul Mîntuitorului Hristos iar la final  să se Împărtăşească cu Acesta. O notă aparte, o reprezintă slujba solemnă din ziua hramului care s-a săvîrşit în acest an în data de 2 martie, sîmbăta, pentru ca cît mai multă lume să poată asista la slujba de hram şi să se bucure de ziua de rugăciune închinată Sfântului Ioan Casian. În ziua de hram sfântul locaş a fost plin de pelerini veniţi din toate părţile ţării, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, Arhiepiscop de Tomis care în predica Înalt Prea Sfinţiei Sale a menţionat de frumoasele locuri care ne vorbesc despre sfinţi făcînd astfel legătura de peste veacuri cu noi, menţionînd că „avem aici o comoară, şi la această comoară trebuie să îndrăznească să vină tot românul”.
Şi cu adevărat Mănăstirea de pe dealul Casienilor îţi lasă urme adînci în conştiinţa de român şi creştin pentru că acolo te afli ca la gura unui izvor ce este o mărturie vie a faptului că „poporul român s-a născut creştin” şi ar fi păcat ca această comoară să nu fie redescoperită de fiecare român atît prin vestigiile istorice cît şi prin trăirea autentică a ortodoxiei.

Veaceslav Iordăchescu,

student teolog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *