English

Reperele unei comuniuni adevărate

Așa a fost intitulată una din discuțiile cu tinerii dintr-o parohie ortodoxă românească din Lisabona, Portugalia. Aici am avut minunata ocazie să găsim oameni dedicaţi slujirii lui Dumnezeu prin cuvânt şi faptă. Am rămas surprinși, în cele zece zile petrcute alături de misionara Cristina Semon şi alţi tineri din cadrului Asociaţiei Tineretului Ortodox Român din Iaşi, de faptul că Ortodoxia dăinuie şi rodeşte printre românii stabiliţi cu mulţi ani un urmă, departe de casă. Aici fiecare şi-a găsit un rost: unul învaţă, altul lucrează, însă împlinirea  desăvârşită o dobândesc în Biserica Ortodoxă.

În perioada ce a trecut i-am cunoscut pe câţiva dintre ei şi recunosc că nu am rezistat tentaţiei de a-i întreba  ce le lipsește de acasă. Pământul, prietenii, zăpada munţii au fost cele mai frecvente răspunsuri, de altfel intuite de către noi. Sunt aproape din toată România: Suceava, Iași, Maramureș și chiar din Republica Moldova. Împreună în Portugalia am vizita mai multe obiecte turistice: Ocenariul, Pena Palast, Quinta da Regaleira, catedrale, etc.

De asemenea ne-am bucurat de agapele ce le desfăşoară membrii tuturor bisericilor din diasporă. Cred că anume asemenea acţiuni i-au unit strâns pe membrii Bisericii „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, mai ales că acestea se desfăşurau în locuri diferite, uneori la „iarbă verde” chiar, acolo unde nestingheriţi deapănă amintiri de acasă, făcând parte dintr-o  familie imensă cu același dor, aceeași limbă și aceeași credință ortodoxă. Chiar dacă sunt la distanță foarte mare de țara lor, ei au găsit posibilitatea ca ai lor copii să nu-și uite limba maternă înfiinţând o școală romănească, unde, începând de la grădiniță până la liceu învață limba, istoria și geografia României.

Oamenii care ne-au primit în casele lor, au fost foarte ospitalieri încât aveam impresia că suntem chiar acasă. Le aducem cele mai sincere mulţumiri alăturate rugii către Dumnezeu de a le da sănătate și bucurii alături de cei dragi.

Deoarece suntem în pragul sărbătorilor le-am adus aminte şi de frumoasa tradiție românească a colindului, vestind Naşterea Domnului în Biserică, Ambasada României şi gazdelor noastre.

Adeus Portugal!

 

Mariana Aga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Executarea picturii Bisericii 
„Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”
este realizată cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.