English

Acţiune filantropică a bisericii româneşti din Orhei

Înainte de sărbători, câteva zile la rând, în magazinul Fagur din centrul oraşului, orheienii au observat câţiva voluntari ai Bisericii Ortodoxe Române „Sfântul Vasile de la Poiana Mărului” distribuind nişte pliante ce îi îndemna pe toţi să ofere produse alimentare, din cele cumpărate, bătrânilor nevoiaşi. Alimentele erau colectate într-o boxă special amenajată în acest sens. De asemenea voluntarii au desfăşurat câteva lecţii în şcoli prin care i-au îndemnat pe elevi să adune şi ei mâncare pentru bătrânii singuratici şi foarte săraci. Campania a pornit dintr-o iniţiativă nobilă a Misiunii Sociale „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei ce a desfăşurat ea însăşi asemenea

Citeşte mai departe

Pastorala la Învierea Domnului a Înaltpreasfinţitului Mitropolit şi Exarh Petru

†  P E T R U

Din mila lui Dumnezeu
Arhiepiscop al Chişinăului,
Mitropolit al Basarabiei
şi Exarh al Plaiurilor

Preacucernicului cler, preacuviosului cin monahal şi preaiubiţilor credincioşi din Sfânta şi de Dumnezeu păzita Mitropolie a Basarabiei; Har, milă şi pace de la Hristos Domnul, iar de la Noi, arhiereşti binecuvântări.

„Înviind Iisus din mormânt, precum a zis mai înainte, ne-a dăruit nouă viaţă veşnică şi mare milă”

(Din Catavasiile Paştilor)

Hristos a înviat!

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,

În fiecare an, sărbătoarea Învierii Domnului ne reaminteşte că noi, oamenii, n-am fost creaţi spre moarte, ci spre viaţă veşnică.

Citeşte mai departe

Primul pelerinaj organizat de Mitropolia Basarabiei în Ţara Sfântă (3)

„Noi, dintru începutul plămădirii acestui neam, aşa ne ştim, români şi creştini ortodocşi. Aşa ne-am născut şi avem datoria să păstrăm curat şi deplin ce am moştenit de la străbuni, ca de la Dumnezeu.” (Părintele Ilie Cleopa)

Cuvintele unui coleg de-al meu, stăruitor în ale pelerinajului mi-au fost înţelese pe deplin abia în a treia zi de drumeţie prin Ţara Sfântă. Domnul Anatol Nicorici, cel mai experimentat pelerin al Mitropoliei Basarabiei spunea tuturor despre „ziua de aur” a unui pelerinaj, o zi de rugăciune, în care reuşeşti să te debarasezi de toată grija cotidiană: de problemele de la serviciu şi

Citeşte mai departe

În drum spre Emaus – partea doua

„Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi Stăpânitor peste Israel, iar obârşia Lui este dintru început, din zilele veşniciei”.(Miheia 5,1). Aşadar ne aflăm în localitatea în care S-a născut Mântuitorul, am dormit aici; nu în fân, nici în vre-o iesle, ci într-un hotel destul de primitor şi comod. Somnul odihnitor şi mâncarea îndestulătoare ne-a pregătit de o nouă zi de pelerinaj în care am văzut mărgăritare duhovniceşti greu de descris prin cuvinte.

Betleemul, (Beit Lehem = Casa Piinii), este situat la 8 km de Ierusalim şi se află sub autoritatea palestiniana din

Citeşte mai departe

Aniversarea Unirii Basarabiei cu România prăznuită la Orhei

În fiecare an la 27 martie, monumentul domnitorului Vasile Lupu din Orhei devine martorul emoţiilor ce copleşesc inimile tuturor românilor care serbează Unirea Basarabiei cu Patria-Mamă România. Ultimii ani însă, activităţile dedicate sărbătorii încep cu o rugăciune de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile ce le-a revărsat românilor cu 94 de ani în urmă, rostită de către preoţii celor două parohii ai Mitropoliei Basarabiei din Orhei. Românii însă se mai roagă şi pentru ca idealul naţional; de a vedea o Românie întregită să se împlinească cât mai curând.

Nici ploaia deasă şi nici vântul rece nu i-a îndepărtat pe cei ce

Citeşte mai departe