English

Istoric

Oraşul ORHEI

Primele menţiuni documentare cu denumirea “Orhei” sunt din ultima treime a secolului al XV-lea şi se refereau la pârcălabii (comandanţii militari) ai cetăţii care se afla la 18 km mai jos pe cursul Răutului, loc numit astăzi „Orheiul Vechi”. Toponimul a fost explicat în mod diferit. La început a fost considerat derivat de la cuvântul unguresc „var” ce are sensul de oraş, în acest caz vizând o aşezare urbană. Conform altei ipoteze, este un termen cu utilizare locală din Basarabia, ce indica locul unde fusese vreo gospodărie, curte, etc. După păreri mai noi, toponimul este de provenienţă turanică „orga” şi înseamnă reşedinţa hanului, explicaţie nu lipsită de sens şi în deplină concordanţă cu istoria timpurie a cetăţii Orhei. 

Atestări certe ale oraşului Orhei provin de-abia din vremea domnitorului Alexandru Lăpuşneanu, când s-a lucrat la digul de la confluenţa Culei- Răut, atunci formându-se lacul din faţa localităţii care mai târziu a atras atenţia lui Cantemir (“târgul este frumos şi înzestrat cu de toate cele necesare pentru viaţă, având un lac cu o insulă, cândva remarcabilă, unde creşte viţă de vie”).

Din 1599 Orheiul este numit târg şi, cu toate desele atacuri tătăreşti şi căzăceşti, localitatea se dezvoltă mai ales comercial, unul din proprietarii dughenelor noi apărute fiind pârcălabul de atunci al Orheiului Nicoară Donici.

Târgul cunoaşte o deosebită înflorire economică în timpul domnitorului Vasile Lupu, care întemeiază, lângă Orhei, o “slobozie”, venitul căreia revenea doamnei sale, şi susţine lucrări de amenajare urbană. Este ctitorul catedralei orăşeneşti „Sf. Dumitru”  – monument istoric, ce astăzi se află sub jurisdicţia Mitropoliei Moldovei (Patriarhia Moscovei). După căderea URSS creştinii au încercat în repetate rânduri să readucă această biserică sub oblăduirea Patriarhiei Române, însă efortul lor a fost zădărnicit de către autorităţile de stat cât şi de către clericii patriarhiei ruse.

Parohia “SFÂNTUL CUVIOS VASILE DE LA POIANA MĂRULUI”

În aceste condiţii, pe 7 august 2006, la cererea exprimată de către numeroşi credincioşi ortodocşi români, din oraşul Orhei, a fost înregistrată de către Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor din R. Moldova, o parohie aflată sub oblăduire canonică a Mitropoliei Basarabiei cu hramul Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului (în acte figurează denumirea juridică “Parohia Ortodoxă Română Sfântul Vasile de la Brazi”). Prin decizia de la 1 august 2006 a Î.P.S. Petru – Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, a fost numit paroh pentru comunitatea română ortodoxă orheiană, preotul Sergiu Aga. Pe 10 octombrie 2006 Consiliul Orăşenesc Orhei a decis atribuirea în folosinţă funciară Parohiei, un lot de pământ cu aria 0,541 ha din domeniul Primăriei pentru proiectarea bisericii parohiale.

În data de 1 decembrie 2006, a fost oficiată prima slujbă – un Te Deum de Ziua Marii Uniri, săvârşit în faţa monumentului domnitorului român Vasile Lupu, din centrul oraşului. S-a identificat un spaţiu locativ în apropierea terenului destinat construcţiei bisericii, ce a fost arendat spre a fi transformat într-un paraclis provizoriu, pentru oficierea Cultului Divin. Prima Liturghie a fost săvârşită în data de 10 decembrie, iar de atunci, neîntrerupt: în toate duminicile şi sărbătorile de peste an.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Executarea picturii Bisericii 
„Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”
este realizată cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.