English

Învățământul Dual, promovat în Raionul Orhei

Seminar metodicSelectarea profesiei și a școlii unde își pot urma traseul formării profesionale, pentru mulți dintre absolvenții gimnaziilor sau chiar a liceelor, este o adevărată provocare. Această dilemă poate fi ușor soluționată dacă tinerii au acces la informații ample cu privire la ofertele educaționale existente. Începând cu anul 2014, unul dintre modelele de studiu pe care tinerii îl pot selecta este cel dual prin care poți învăța și lucra în același timp.

Despre aspectele și particularitățile învățământului dual au fost informați tinerii din 26 instituții de învățământ din raionul Orhei în cadrul Campaniei de promovare a Învățământului Dual ,,Promo Dual-Vet”, desfășurată de către Asociația Umanitară ,,Filantropia Creștină”, în parteneriat cu Asociația „DEMOS”. Campania este o activitate realizată în cadrul proiectului ,,Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în cadrul cooperării germane și cofinanțat de Agenția de Cooperare și Dezvoltare a Elveției.

În raionul Orhei activitățile au luat start în luna mai a anului curent și au constat în ședințe informative, care în contextul stării de urgență au fost realizate în cea mai mare parte online. Dintre realizările acestui program amintim:

  • Desfășurarea a mai multor seminare metodice și ședințe de familiarizare pentru managerii și profesorii din cadrul a 3 licee și 23 gimnazii din raion. Aceste activități au fost organizate și desfășurate în colaborare cu doamna Nelea Stan, reprezentanta Direcției Generale de Educație, mandatată pentru facilitarea acestui proces informativ la nivel de raion.
  • Organizarea de sesiuni informative pentru 920 părinți și reprezentanți legali ai elevilor claselor a VIII – XII din cadrul acestor instituții.
  • Desfășurarea a 70 sesiuni informative pentru 1351 elevi din clasele a VIII-a – a XII-a.

Printre subiectele care au fost discutate și prezentate în cadrul sesiunilor au fost:

  • Specificul Învățământului dual în Republica Moldova
  • Ansamblul actorilor implicați în procesul formării profesionale duale
  • Avantajele învățământului dual pentru instituția de învățăminte profesional tehnic, agentul economic și elevul ucenic
  • Oportunitățile pe care le aduce învățământul dual tinerilor din țara noastră, precum și pentru societate în general
  • Meserii și profesii ce pot fi obținute prin intermediul formării duale.

O activitate cu un specific social al campaniei a fost lucrul cu tinerii NEET – tineri cu vârsta 16-24 ani care nu sunt încadrați nici în sistemul educațional și nici încadrați în câmpul muncii. Identificarea și selectarea tinerilor au fost realizate prin colaborare cu Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Orhei. Datorită acestei componente a proiectului 11 tineri NEET au fost încadrați în activități individuale și de grup fiind informați despre cum pot învăța și munci în același timp, unde pot aplica la o astfel de formare profesională și ce avantaje aduce învățământul dual. Unii dintre ei au aplicat chiar în acest an la instituții de învățământ profesional-tehnic unde au optat pentru formarea duală.

Campania de promovare a învățământului dual facilitează accesul grupurilor țintă la informații complexe cu privire la învățământul dual. Acest mod de formare profesională vine să reducă abandonul educațional în rândul absolvenților, iar pe viitor poate contribui la reducerea ratei șomajului.

Mariana STARIC,

facilitator în cadrul Proiectului ,Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>