English

Întâlnire de familie în incinta Apartamentului Social

Pe data de 24 septembrie, în incinta Apartamentului Social de la Orhei a avut loc tradiţionala întâlnire dintre cele 5 generaţii de beneficiare ale proiectului „Spre Independenţă”. Douăzeci de tinere împreună cu educatorii şi coordonatorii de proiect au făcut o retrospectivă asupra importanţei timpului petrecut în Apartamentul social. Tot în aceeaşi componenţă au fost aleşi responsabilii de fiecare generaţie: pentru întâlnirea viitoare câte o fată din fiecare an de proiect urmează să se ocupe de reunirea celorlalte. Generaţia actuală a Apartamentului (7 tinere) le-a confecţionat fostelor beneficiare câte un bibelou şi le-a invitat cu mare drag la şezătorile care au loc aici în fiecare zi de luni.

Oleg Paraschiv, managerul de proiect: „Marea majoritate dintre cele 24 de beneficiare ale anilor precedenţi sunt încadrate în câmpul muncii, o parte dintre ele şi-au întemeiat familii şi au deja copii. Deşi problemele nu întârzie să apară în momentul în care tinerele trăiesc în afara Apartamentului, evenimentul de reunire e totuşi o ocazie de a-şi împărtăşi realizările frumoase. Anul petrecut împreună e o perioadă în care le-au fost oferite mai multe lucruri utile, le-au fost dezvoltate abilităţi de viaţă independentă, ele s-au ataşat una de cealaltă şi de educatori, de aceea reîntoarcerea în această familie aduce cu sine emoţii pozitive”.

Mariana Aga, coordonatorul proiectului: “Suntem plăcut surprinşi de ataşamentul emoţional al beneficiarelor faţă de tot ceea ce înseamnă Apartamentul social, disponibilitatea lor de a păstra legătura cu personalul Apartamentului şi de a se implica în activităţile realizate pentru beneficiarele actuale”.

Preotul paroh Sergiu Aga: „Suntem cu adevărat fericiţi atunci când aceste fete regăsesc înţelesul cuvântului “acasă”, pierdut prin internate sau printre străini. Nu putem măsura câtă parte din acest sentiment au reuşit să acumuleze în decursul a unui an, însă văzându-le adunate ca o adevărată familie de sărbători ne face să întărim credinţa că Dumnezeu priveşte spre cei necăjiţi şi nu ne este nouă îngăduit să-i trecem cu vederea. Fiecare faptă bună făcută faţă de ei, în Numele lui Hristos, este acceptată de El, ca fiind făcută faţă de Sine: “Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25, 40). Astăzi mai găsim o bucurie – Biserica Ortodoxă, răvăşită timp îndelungat de ideologia ateistă, îşi regăseşte vocaţia milenară de ajutorare a semenilor, călăuzindu-i spre mântuire pe toţi cei ce înţeleg adevărul: “Credinţa dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi” (Iacov 2, 17).

Anna Camissasca şi Elisa Aste, voluntarele din Italia care participă la organizarea activităţilor educative din Apartamentul Social: “Apreciem faptul că acest stabiliment social urmăreşte cultivarea valorilor familiei, de aceea sunt foarte preţioase momentele când fostele beneficiare îşi mărturisesc bucuriile ce le au în sânul familiilor pe care le-au creat după ieşirea din apartament”.

Proiectul “Spre Independenţă” a fost lansat de Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei în anul 2007 şi este implementat în cadrul parohiei “Sf. Vasile de la Poiana Mărului”. Scopul proiectului constă în diminuarea dificultăţilor sociale şi a procentului migrării fetelor orfane, ieşite din internate. Beneficiarele apartamentului social sunt, anual, câte 6 fete din familii social-vulnerabile sau din orfelinate. În acest an proiectul este finalist pe ţară în competiţia pentru premiul ERSTE.

www.diaconia.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Executarea picturii Bisericii 
„Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”
este realizată cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.