English

“În Iordan botezându-Te Tu Doamne…”

Dacă pentru credincioşii creştini Boboteaza este „praznic al înnoirii”, pentru preot, praznicul acesta poate constitui cel mai bun prilej pentru desfăşurarea lucrării sale pastorale. Când afirmăm lucrul acesta, ne referim desigur la tradiţia creştină a sfinţirii caselor, îndătinată cu prilejul acestui praznic.
Boboteaza şi zilele premergătoare praznicului devin pentru creştin momentul aşteptării sfinte a „părintelui cu crucea”, iar pentru preot, bucuria reivirii momentului celui mai potrivit din cursul anului pentru cercetarea caselor şi a nevoilor păstoriţilor săi. Încălziţi de aceste sentimente, părintele Sergiu Aga însoţit fiind de cântăreţi de la parohie au purces la aducerea bucuriei reînnoirii prin Aghiasma cea Mare. Astfel elevii din câteva şcoli din oraş, funcţionarii primăriei şi ai consiliului raional, poliţiştii, lucrătorii  bibliotecii şi muzeului, cât şi enoriaşii parohiei au fost bucuroşi să-i întâmpine pe cei ce le-au cântat Troparul Arătării Domnului. Totodată părintele le-a împărţit tuturor calendare bisericeşti pentru anul 2012, tipărite de către Mitropolia Basarabiei.
Pentru credincioşi, momentul sfinţirii casei de către preot poate constitui cel mai bun prilej de a primi lămuriri la problemele sufleteşti care îi frământă, de a mărturisi zbaterile şi greutăţile sufleteşti sau materiale cu care se confruntă, de a primi balsamul sufletesc vindecător din partea părintelui lor sufletesc. Socotim că acesta este modul autentic de raportare la evenimentul sfinţirii caselor şi că aceasta ar trebui să fie atitudinea creştină unanimă în faţa marelui moment.
Boboteaza nu-i doar moment de primenire a caselor, de înnoire a lor, ci este, în primul rând, moment de înnoire sufletească, de tainică reculegere şi adâncă evlavie. De aceea, până astăzi, creştinii trăitori de la ţară postesc, ajunează toată ziua până în momentul în care preotul le dă crucea spre sărutare, stropindu-i cu Agheasma cea Mare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Executarea picturii Bisericii 
„Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”
este realizată cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.