English

Filantropia Creștină se implică în reparația casei comunitare pentru copii cu handicap din satul Zorile

DSC_0758Cu suportul Asociației „Bambini in Romania” din Italia și al Asociației „Fortotschka” din Germania, ne-am asumat implicarea în reparația unei case comunitare în satul Zorile, ce va avea în grijă 6 băieți cu dizabilități severe, proveniți de la Casa Internat pentru copii cu deficiențe mintale din Orhei, ce implementează un Plan reglementat de acțiuni pentru îndeplinirea reformelor în domeniul dezinstituționalizării. În imobilul ce aparține casei internat, copiii vor beneficia de îngrijire permanentă 24 de ore, fiind îngrijiți de 6 persoane: asistent medical, asistent social, 2 lucrători sociali, psihopedagog, bucătar. Personalul va acorda asistență specializată baieților și le vor dezvolta diverse abilități pentru integrarea eficientă în societate.

Proiectul prevede plata întegrală a lucrărilor de reparație a casei de către Asociația Umanitară „Filantropia Creștină”, sprijinită financiar de către asociațiile partenere.

Persoanele plasate în acest serviciu vor fi asistate, în funcţie de nevoile individuale identificate şi se  vor axa, în mare parte, pe acordarea îngrijirii calitative şi învăţarea abilităţilor elementare pentru viaţă precum: abilitatea de a mânca fără suport, abilitatea de a coordona mişcările, abilitatea de a se îngriji de igiena proprie, de a se îmbrăca etc. Locuind în serviciu, persoanele cu dizabilităţi vor participa la viaţa comunităţii și vor accesa servicii din comunitate. Raportul dintre unităților de personal și cel al persoanelor cu dizabilități din serviciu va constitui 1:1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>