English

Dedicare şi iubire într-o tabără fără frontiere/Dedizione e amore in un campo senza confini

Cu multă nerăbdare mulţi copii din oraşul Orhei au aşteptat şi în acest an începerea taberei de vară organizată de către voluntarii italieni ai Asociaţiei „Bambini in Romania” şi voluntarii orheieni ai Bisericii „Sfântul Vasile de la Poiana Mărului”. Entuziasmul şi buna dispoziţie au fost prezente pe parcursul unei întregi săptămâni, voluntarii fiind răsplătiţi pentru munca lor cu zâmbetele a aproape două sute de copii adunaţi din toate colţurile oraşului.

Chiar dacă durata taberei a fost mai scurtă decât în anul precedent, voluntarii au reuşit ca pe lângă activităţile dedicate copiilor să aducă bucurie şi în casele a mai mulţi bătrâni singuratici, ajutându-i la diferite treburi gospodăreşti. Aceeaşi tineri au dat o mână de ajutor la instalarea unei Troiţe în apropierea Bisericii, demonstrând încă o dată că prietenia şi dragostea nu are frontiere.

 

Con impazienza molti bambini della città di Orhei hanno aspettato anche quest’anno l’inizio del campo estivo organizzato dai volontari italiani dell’associazione Bambini in Romania e dai volontari di Orhei della Chiesa „San Vasile de la Poiana Mărului”. L’entusiasmo e la buona disposizione sono stati presenti lungo l’intera settimana; i volontari sono stati premiati per il loro lavoro dai sorrisi di quasi duecento bambini di tutta la città.

Anche se la durata del campo è stata più breve dell’anno scorso, i volontari sono riusciti a portare gioia ai bambini e nelle case di molti anziani soli, aiutandoli in diversi lavori domestici. Questi giovani hanno dato una mano a installare una croce nelle vicinanza della chiesa, dimostrando ancora una volta che l’amicizia e l’amore non hanno frontiere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *