English

Conferinţa ştiinţifico-practică “Aproape de tine” a demonstrat rolul deosebit pe care îl are Biserica Ortodoxă în calitate de actor şi partener social

Pe data de 22 noiembrie Diaconia a organizat conferinţa internaţională ştiinţifico-practică “Aproape de tine” Biserica Ortodoxă- promotor al intervenţiei sociale integrate, având ca bază experienţa Bisericii “Sfântul Vasile de la Poiana Mărului” din oraşul Orhei.

Conferinţa şi-a propus  să aducă în vizorul publicului larg rolul deosebit pe care îl are parohia în oferirea serviciilor sociale integrate la nivel de comunitate, precum şi importanţa parteneriatului dintre actorii comunitari. În acest sens, au prezentat discursuri: preoţi, lectori universitari, reprezentanţi ai autărităţilor publice centrale şi locale, reprezentanţi ai organizaţiilor partenere din România şi Italia. Participanţii la eveniment au avut ocazia să vizioneze în premieră filmul documentar “Aproape de tine”, care, prin intermediul a două istorii de succes, sintetizează modelul de intervenţie a a Bisericii Ortodoxe “Sfântul Vasile de la Poiana Mărului”   din Orhei în soluţionarea problemelor comunităţii.

Igor Belei, director al Misiunii Sociale „Diaconia”: „Apreciem înalt disponibilitatea mediului academic de a găzdui un astfel de eveniment. Pentru noi, e foarte important să cunoaştem poziţia diferitor actori sociali faţă de proiectele pe care le implementăm. Intervenţia socială la nivel de comunitate ar fi trunchiată fără implicarea Bisericii, pentru că în sensul său deplin, comunitatea, are la bază iubirea de aproape, valoare pe care e centrată misiunea Bisericii.”

Sfetlana Rusnac, decanul Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă Socială (ULIM): „Genericul conferinţei este defapt mesajul unei societăţi ce-şi doreşte o altfel de relaţie: integrată, numită în termeni ştiinţifici „intervenţie multidisciplinară”. Biserica mereu a chemat şi cheamă la ajutor şi înţelegere. Facultatea noastră, la rândul ei, tinde  să cultive în rândul tinerei generaţii capacitatea de a cunoaşte şi înţelege fiinţa umană.”

Victoria Gonţa, şefa catedrei de Psihologie, ULIM:”Numai unirea eforturilor printr-un parteneriat sincer va contribui la minimalizarea problemelor sociale.  Mediul academic promite să fundamenteze cercetarea teoretică pentru proiectele sociale, ne gândim chiar  la iniţierea unui curs în  care s-ar studia mai mult despre rolul bisericii în soluţionarea problemelor sociale. Biserica şi asistenţa socială au o menire comună: de a ajuta oamenii în dificultate. La rândul său, omul care  are credinţă face mai mult bine.”

Rodica Moraru-Chilimar, şef Secţia asistenţă socială pentru copii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei: „Evenimentul e un prim pas, dar unul important pentru a stabili parteneriate în domeniu.  Ministerul  este deschis pentru iniţiativele partenerilor sociali care vor să-şi aducă aportul la diminuarea problemelor sociale, pentru că doar prin colaborare putem interveni eficient.”

Valeriu MunteanuParlamentul Republicii Moldova, Comisia administraţie publică şi Dezvoltare regională: “În calitate de  fost primar ţin să menţionez că Biserica e un partener indispensabil al autorităţilor publice. Biserica creşte comunitate, pote transmite mesajele de mobilizare a comunităţii, iar în urma acestui parteneriat au de câştigat ambele părţi şi în primul rând comunitatea.”

Matteo Zappa, Coordonator departamentul minori, Caritas Ambrosiana (Italia): „Comunitatea presupune dăruirea reciprocă, iar binele comun este al tuturor. Parohia este locul în care omul e aproape de alt om, de aceea, ea, în special contribuie la asigurarea binelui comun la nivel de comunitate. Cel care creşte într-o comunitate se simte protejat, pentru că la baza acesteia stă co-responsabilitatea şi împărtăşirea. Cultura împărtăşirii nu trebuie să fie doar în comunittea creştină, ci să devină o perspectivă ce uneşte omenii cu valori diferite, dar orientaţi spre construirea unei dimensiuni de frăţie între noi toţi.”

Pr. Sergiu Aga, parohul bisericii „Sf. Vasile de la Poiana Mărului”: „Intervenția Bisericii în soluționarea problemelor sociale nu este ceva nou: e munca continuă de a îndeplini poruncile creștine și a urma experiența Sfinților Părinți. “Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut”(Matei 25,40) ne îndeamnă Sfânta Scriptură. Iubirea de aproape, precedată de iubirea de Dumnezeu dă naștere filantropiei, unul dintre elementele căreia este milostenia. La milostenie sunt chemaţi toţi creştinii în frunte cu preotul, care e persoana cheie în mobilizarea comunităţii.”

 Pr. Cristian Pavel, reprezentant Federația Filantropia (Patriarhia Română): „Biserica trebuie să fie un partener strategic al Statului în elaborarea și implementarea politicilor sociale.  Federația Filantropia, al cărui membru este și Diaconia, a fost gândită ca instrument de împlinire a vocației sociale a Bisericii. Rezultatele obținute până în prezent în susținerea diferitor categorii de persoane nevoiașe, vorbesc despre activitatea concretă în acest domeniu, la nivel de comunitate şi ţară.”

Evenimentul a fost  organizat cu binecuvântarea ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor şi cu susţinerea Caritas Ambrosiana (Italia) şi ULIM. Toate discursurile, opiniile invitaţilor şi participanţilor la conferinţă vizavi de rolul Bisericii în calitate de actor social se vor regăsi în Strategia de dezvoltare organizaţională a Diaconiei pentru următorii ani de activitate.

Vă invităm să vizionaţi filmul documentar “Aproape de tine” AICI!, care explică modelul de intervenţie a Mitropoliei Basarabiei la nivel de comunitate.

Sursa: www.diaconia.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Executarea picturii Bisericii 
„Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”
este realizată cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.