English

Asociaţia Umanitară „FILANTROPIA CREŞTINĂ” şi-a deschis uşile

La începutul anului 2013, în Orhei s-a înfiinţa o asociaţie cu profil filantropic ce îşi propune atingerea a două scopuri:

  • alinarea suferinţelor şi creşterea calităţii şi bunăstării vieţii oamenilor care au nevoie de protecţie socială: săraci, orfani, bătrâni, şomeri, victime ale abuzurilor, adicţiilor şi migraţiei, persoane cu dizabilităţi sau fără adăpost, etc.
  • sensibilizarea şi conştientizarea societăţii faţă de persoanele defavorizate, mobilizarea comunităţii în ajutorarea semenilor prin prisma învăţăturilor moral-creştine.

La 27 martie 2013, Asociaţia Umanitară „FILANTROPIA CREŞTINĂ” şi-a deschis oficial uşile marcând acest eveniment cu o slujbă de sfinţire a birourilor unde îşi va desfăşura activitatea. La eveniment au participat mai mulţi membri ai autorităţilor publice raionale şi orăşeneşti printre care şi domnul viceprimar al oraşului Orhei, Ghenadie Manole.

Toţi invitaţii au avut prilejul să ia cunoştinţă de Proiectul „Serviciul de Integrare Socio-Profesională”, demarat la 1 martie 2013 în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Demos” şi susţinut de Organizaţia „Caritas-Elveţia”.

Serviciul de Integrare Socio-Profesională oferă următoarele servicii tinerilor aflaţi în dificultate:

  • Asistenţă psihologică (consiliere individuală şi de grup),
  • Asistenţă socială (consiliere, informare, mediere în accesarea serviciile comunitare, prestaţii sociale),
  • Asistenţă juridică (mediere în procesul de documentare,protecţia drepturilor etc.),
  • Educaţie pentru dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă (training-uri săptămânale),
  • Orientare vocaţională (consiliere, testarea aptitudinilor etc. ),
  • Formare profesională (prin intermediul partenerilor),
  • Mediere a muncii,
  • Locuinţe asistate.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Executarea picturii Bisericii 
„Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”
este realizată cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.