English

„Te ascult”

Centrul de consultanţă „Te ascult”

Centru de consiliere este un loc de ascultare, de însoţire, formare şi educare pentru comunitate şi teritoriu; un loc de întâlnire şi un stimul pentru dezvoltarea unei capacităţi colective de a avea grijă de bunăstarea comună, începând de la minori şi de la familiile în dificultate.

Alegerea serviciului de consultanţă are o dublă finalitate:
• pe de o parte de a pune la dispoziţia întregii comunităţi competenţele psiho-pedagogice şi sociale prezente în echipa Apartamentului Social;
• pe de altă parte pentru a consolida legătura dintre Apartament şi comunitate, creând un loc de ascultare, devenind un serviciu recunoscut în teritoriu ca răspuns la multiplele sale nevoi.

Obiective generale

Proiectul îşi propune să devină “spaţiu de ascultare pentru familii”, dar şi pentru adolescenţii aflaţi în dificultate. Ne-am gândit la metodologia de consultanţă întrucât este capabilă să ajute “sistema familie”, valorizând resursele personale existente şi orientând acolo unde este necesar şi posibil spre alte resurse teritoriale, promovând procese de reţea.

Obiective specifice

Obiectivul centrului este de “a avea grijă” de fragilităţile familiale şi, în special, de dimensiunile personale şi relaţionale de suferinţă care deseori sunt însoţite de dificultăţi de tip socio-economic. A primi o persoană sau o familie înseamnă, de fapt, a organiza răspunsuri posibile la întrebări şi nevoi primare exprimate, dar, contextual, a asculta un necaz care deseori influenţează calitatea relaţiilor interne din familie.

Proiectul intenţionează să susţină individual membrii familiei cu scopul de a favoriza îmbunătăţirea „climei relaţionale familiale”, responsabilizând adulţii în creşterea propriilor copii pentru a preveni anume acele forme de abandon şi suferinţă care agravează situaţia copiilor.

Semnificaţia nu doar simbolică de îmbinare a celor două acţiuni se află în intenţia de a aborda o problemă cum este cea a instituţionalizării minorilor într-o perspectivă mai largă care pe de o parte să susţină şi să însoţească spre „ieşire” copilul abandonat care a trăit într-o Instituţie, iar pe de altă parte să intervină atât cât este posibil cu scopul de a diminua fenomenele de abandon, tocmai prin susţinerea resurselor minorilor şi părinţilor în felul lor de a fi o familie, chiar dacă deseori fragmentată din diverse motive (primul fiind emigrarea) .

Echipa de lucru şi etapele proiectului

Centrul este coordonat de o echipă formată dintr-un psiholog şi un asistent social care structurează serviciul prin intermediul unui proces care cuprinde următoarele faze:
• primirea cererii
• definirea nevoii şi a obiectului de lucru al parcursului de consultanţă
• susţinerea familiei ca întreg şi a membrilor ei ca indivizi sau a copiilor in parte in cazul celor orfani conform dificultăţilor identificate
• servicii de consiliere psihologică ţi în grup
• o eventuală trimitere la alte resurse şi servicii din teritoriu referitoare la aspecte specifice(Oficiul pentru Ocuparea Forţei de muncă, direcţia de asitenţă Socială, şcoli profesionale)
• monitorizarea/ verificarea desfăşurării proiectului
• evaluarea şi monitorizarea cazurilor

Beneficiari

Beneficiarii Centrului sunt familiile în dificultate , dar şi adolescenţii orfani sau „orfani social”care au părăsit sitemul rezidenţial (internatele), sau care din cauza problemelor socio-economice, de relaţionare cu părinţii nu au reuşit să finiseze studiile medii, sau nu dispun de oportunităţi de integrare in societate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Executarea picturii Bisericii 
„Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”
este realizată cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.