English

Guvernul României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, susține Biserica Românească din Orhei

Cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului” din Orhei, începând cu luna iunie 2022, a inițiat pictarea a 100 m² din suprafața bisericii. Suma totală a finanțării acordate de către DRRM în cadrul acestui proiect este 50.000 RON.

De acest proiect vor beneficia peste 300 de enoriași împliniți sufletește, ce-și vor exprima credința ortodoxă în cadrul Bisericii Românești, având la dispoziție ICOANA, în deplinătatea scopului ei sacramental și andragogic.Parohul bisericii, Părintele Consilier Sergiu AGA a menționat: „În contextul resurselor financiare limitate, ale unei Biserici ce se implică plenar

Citeşte mai departe

Cerere de ofertă pentru achiziția mobilierului și inventarului Salonului de Frizerie și îngrijire corporală

AO Asociația Umanitară „Filantropia Creștină” selectează furnizor/i pentru achiziția următoarelor bunuri necesare dotării Atelierului de îngrijire corporală, din cadrul Proiectului  ”Innova Business-Creștem să dăruim”, implementat cu resursele puse la dispoziție de către Fundația Est-Europenă.

Oferta/ofertele de preț vor fi transmise pe adresa de mail: agasergiu@yahoo.com până la data de 23 septembrie 2022 și pot cuprinde toate bunurile de mai jos sau în parte. Criteriul de evaluare este  cel mai bun raport calitate-preţ!

Bunurile vor fi furnizate fără TVA, conform Hotărârii de Guvern ce se vor aplica și anexa la contracte!

Echipamente și mobilier pentru servicii

Citeşte mai departe

Trainingul „ABC-ul financiar pentru tineri antreprenori”

AO Asociația Umanitară „Filantropia Creștină” în cadrul Proiectului „Orhei, oraș care învață”, finanțat de Organizația  ”DVV Internațional Moldova” a organizat, de curând, un training de educație financiară și antreprenorială numit “ABC-ul financiar pentru tineri antreprenori”.

Scopul trainingului a constat în creșterea gradului de alfabetizare financiară a tinerilor, prin familiarizarea acestora cu noțiuni de bază din domeniul finanțe, buget de venituri și cheltuieli, investiție, contabilitate, planificarea financiară, flux de numerar, perioada de recuperare a investiției, pragul de rentabilitate a afacerii, etc.

Traningul de educație financiară și antreprenorială ”ABC-ul financiar pentru tineri antreprenori” a însemnat de asemenea și o resursă de dezvoltare pentru echipa de management a

Citeşte mai departe

Asociația Obștească „Filantropia Creștină” anunță concurs de selectarea unui expert/expertă pentru prestarea serviciilor de elaborare și implementare a Programului de instruire pentru tinerii din categoria NEET din raionul Telenești și Rezina, în cadrul Fondului de Îndrumare Profesională și Educație Antreprenorială pentru Tineri (FÎPEAT) „Inova-School”

Locul de activitate: Orhei, Moldova

Proiect: „Incluziunea socială și profesională a tinerilor NEET”, finanțat de Fundaţia Est-Europeană.

  1. Context

Obiectivul Proiectului „Incluziunea socială și profesională a tinerilor NEET” este educarea financiară și promovarea unei culturi antreprenoriale inovative, transparente și digitalizate printer tinerii din categoria NEET din raioanele Orhei, Telenești și Rezina, sporind astfel competivitatea economică, reducerea șomajului și incluziunea socio-economică a tinerilor NEET din regiunea de Centru a țării. Unul din obiectivele proiectului este dezvoltarea competențelor antreprenoriale practice în rândul tinerilor NEET din Orhei, Telenești și Rezina prin prticiparea tinerilor la procesul de instruire în cadrul Fondului de Îndrumare Profesională și

Citeşte mai departe

Asociația Umanitară Filantropia Creștină anunță extinderea Concursului pentru selectarea unui/unei expert/ă sau a unui grup de experți pentru prestarea serviciilor de Realizarea studiului cu privire la cartografierea tinerilor NEET din raioanele Rezina și Telenești până la data de 23.01.2022

  1. Context

 În cadrul proiectului „Incluziunea socială și profesională a tinerilor NEET” implementat de Asociația Obștească „Filantropia Creștină” cu suportul Fundației Est-Europene, care implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, se anunță Concurs pentru selectarea unui/unei expert/ă sau a unui grup de experți pentru prestarea serviciilor de realizare a studiului cu privire la cartografierea tinerilor defavorizați din raioanele Rezina și Telenești.

  1. Scopul proiectului

Sprijinirea și pregătirea tinerilor aflați în afara sistemului de educație, formare și ocupare profesională (tinerilor NEET) și contribuirea la incluziunea economică

Citeşte mai departe


Executarea picturii Bisericii 
„Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”
este realizată cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.